Met dit programma worden organisaties blijvend vitaler

Een vitale organisatie is blijvend in staat om met een hoge snelheid aan de veranderende marktomstandigheden zich aan te passen.

Dit vereist: creativiteit, alertheid, betrokkenheid, veerkracht en natuurlijk ook een gezonde leefstijl.

Wij noemen dit een complex adaptieve organisatie. Hier helpen wij organisaties naar toe op weg. Door kennis over vitaliteit uiteindelijk te borgen in de lijn, kan een bedrijf zichzelf vitaal houden. Nu en in de toekomst

 

Maakt gratis fruit op de werkvloer medewerkers vitaler? En hoe bereik je de ongemotiveerde, niet vitale werknemer?

Programma’s voor medewerkers én leidinggevenden

Top-down een train de trainer programma. Hierin leren managers om de vitaliteit op hun afdeling te managen. Bottom-up een uitgebreid aanbod van leefstijl workshop voor alle medewerkers. Niet 1 workshop, maar programma’s van 5 sessies.

1 workshop is namelijk leuk inspirerend, maar we weten allemaal dat een leefstijl verandering tijd en energie kost. Hier is een programma voor nodig met structuur, oefeningen en coaching.

Het vitaliseren van een organisatie is een compleet traject met een implementatieduur van een jaar.

Ons programma verhoogt de intrinsieke motivatie van de medewerkers. De grote tegenhanger van burnout

Cijfers

 • Een humeurige manager heeft al binnen 7 minuten een meetbaar effect op de afdeling
 • Bij 1 SD hoger verloop ten opzichte van het branche gemiddelde is er een relatieve reductie van 15% prestatie verlies
 • Verbetering gezondheid werknemers levert bedrijfsleven een besparing op van 2,6 miljard euro
 • 14% van de Nederlanders heeft afgelopen jaar burnout klachten ervaren
 • Slechts de helft heeft dit besproken met de leidinggevende

De aanpak

 • Train de Trainer programma
 • Vitaliteit verhogen en borgen door leidinggevenden vaardigheden aan te leren om de energie op hun afdeling en het bedrijf te managen.
 • Borging in de lijn verhoogt betrokkenheid en duurzaamheid
 • Viraal Vitaal: Uitrol van managementprogramma’s door leidinggevenden die invloed hebben op elke medewerker
 • Training van managers en 1-op-1 coaching voor succesvolle uitrol programma

Het programma

 • Positieve werkidentiteit
 • Werken vanuit eigen kracht
 • De Coachende Leider
 • Stress Management
 • Team Builders

Structuur per programma

 • Workshop deelnemers
 • (Online) Coaching van deelnemers
 • Trainen voor een testpanel
 • Feedback en extra coaching
 • Uitrollen in eigen team

– Boek hier –

“Kom je langs voor een kop koffie?”

Nieuwendammerdijk 528
1023 BX Amsterdam